Nolakoa da proiektu hau?

Proiektuak lan koaderno bat du, egitura komun batekin: 

 • 3Dn inprimatzeari buruzko sarrera.
 • Inprimagailuaren eta bere ezaugarrien aurkezpena.
 • Tinkercad diseinu programaren aurkezpena.
 • Koaderno bakoitzean, hiru proiekturen garapena, sentsibilizazio kanpainekin, prosozialekin eta ikasketarekin/zerbitzuarekin lotuta:
  • Planeta garbiago bat: birziklatzeko beharren gainean kontzientziatzea.
   Birziklatzeko edukiontziak identifikatzeko kartelak inprimatzea.
  • Jasangarritasunerantz: garapen jasangarriaren helburuak zabaltzea.
   Arkatzak gordetzeko poto bat inprimatzea.
  • Arte naturala: natura zaintzea.         
   Loreontziak autoureztatzearekin inprimatzea.

Nolakoa da proiektu hau?

GO STEAM Ibaizabalek bere eskaintza handitzen du 3Dn inprimatzea proiektuarekin, onura handiak ematen baititu: motibazioa areagotzen da, jakin-mina eta sormena garatzen dira, adimen espaziala hobetzen da, egoera errealeko problemen ebazpena sustatzen da, analizatzeko ahalmena lantzen da, lankidetzan ikasten da, eta zientziari eta teknologiari buruzko interesa areagotzen da. Horiekin batera, metodolagia ezagunenekin loturak ezartzen dira, adibidez: ABPa, gamifikazioa, maker kultura…

Koadernoa, egitura komunarekin:
 • Alde teorikoa:
  • Diseinu grafikoko blokearen edukiak, teknologia ikasarlokoak, bai eta ordenagailuz lagundutako diseinu grafikoa ere.
  • Ordenagailuz lagundutako diseinu grafikoko programen aurkezpena (Tinkercad 1. mailan).
  • 3Dn inprimatzeari buruzko sarrera (zer den, nola funtzionatzen duen, zer material erabil daitezkeen, zertarako erabil daitekeen…).
  • Inprimagailuaren eta bere ezaugarrien aurkezpena.

 • Koaderno bakoitzean, hiru proiektu txikiren garapena gehi beste proiektu bat gehiago, robotikan eta programazioan sakontzeko. Diseinatutako proiektuen helburua da beste ikasarloetako eduki kurrikularrak ikusteaz batera hobeto ulertzea.
  • Sektore diagrama.
  • Barra diagrama.
  • Eskalimetroa.
  • Argi egiten duten dominak.